Doanh nghiệp BĐS huy động hơn 100.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Trần Anh - 11:04, 10/09/2021

TheLEADERNhóm bất động sản đã phát hành 107.980 tỷ đồng trái phiếu trong 8 tháng đầu năm, trong đó, 21,6% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu.

Báo cáo thị trường trái phiếu tháng 8, Hiệp hội Thị trường trái phiếu (VBMA) cho biết trong tháng 8, có tổng cộng 52 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt trên 26.000 tỷ đồng.

Trong đó có 51 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành hơn 24.000 tỷ đồng và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng giá trị gần 2.000 tỷ đồng của Công ty Masan Meatlife.

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 8 với giá trị phát hành là 10.854 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng giá trị phát hành. Trong đó bao gồm 2.324 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB và Viet Capital Bank.

Lãi suất phát hành các trái phiếu tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), dao động từ 6,1% đến 7,6%/năm.

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.950 tỷ đồng, trong đó khoảng 15% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.

Một số trái phiếu có khối lượng phát hành lớn nổi bật trong tháng gồm: Công ty Bông Sen (4.800 tỷ đồng), Công ty Đầu tư Big Gain (1.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành trong khoảng từ 1-4 năm và lãi suất phát hành trong khoảng 8,2-13%/năm.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, có 490 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 308.517 tỷ đồng.

Trong đó các đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 296.933 tỷ đồng, còn các đợt phát hành ra công chúng giá trị 11.584 tỷ đồng và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài tổng giá trị 1 tỷ USD.

Loại trừ nhóm ngân hàng, nhóm bất động sản tiếp tục xếp vị trí dẫn đầu với tổng khối lượng phát hành 107.980 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 21,6% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất mà các doanh nghiệp bất động sản phát hành dao động trong khoảng 8% - 13%/năm.

Thị trường cũng ghi nhận một số đợt phát hành quốc tế như Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD).