Dừng giảm 50% phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Nhật Hạ - 15:49, 29/12/2020

TheLEADER29 loại phí, lệ phí sẽ tiếp tục được giảm từ 50 – 100% đến ngày 30/6/2021 để hỗ trợ hậu Covid-19. Tuy nhiên, trong danh sách này không có phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước.

Dừng giảm 50% phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước
Việc giảm 50% phí trước bạ cho ô tô trong nước khiến tổng thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 3.700 tỷ đồng.

Được sự đồng ý của Thủ tướng, Bộ Tài chính hôm nay đã ban hành Thông tư 112 với nội dung tiếp tục giảm từ 50 – 100% cho 29 loại phí, lệ phí kể từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021, thay vì đến cuối năm nay như quy định cũ, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Cụ thể, tiếp tục giảm 50% gồm phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ lệ phí cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề cho cá nhân và phí giảm sát hoạt động chứng khoán), phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng...

Lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và lệ phí cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức và cá nhân cũng được giảm 50%. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng giảm 30% phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, 30% phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn...

Bộ Tài chính ước tính ngân sách giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi giảm số phí, lệ phí trên trong năm 2020.

Tuy nhiên, trong danh sách trên không có phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước. Như vậy, chính sách giảm 50% mức thu phí này theo Nghị định 70 được thực hiện từ ngày 28/6 sẽ hết hạn vào ngày 31/12 như dự kiến.

Trước đó, vào cuối tháng 11, Bộ Tài chính đã trình đề xuất Chính phủ khi Nghị định 70 hết hiệu lực sẽ không tiếp tục xem xét kéo dài việc giảm phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bộ Tài chính cho rằng việc giảm phí trước bạ đối với ô tô chỉ là giải pháp ngắn hạn nhằm kích thích tiêu dùng trong nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, theo tính toán của bộ, chính sách này khiến tổng thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 3.700 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong quá trình thực hiện, đại sứ quán một số nước như Indonesia, Thái Lan và Hiệp hội Eurocham có ý kiến và gặp Bộ Tài chính kiến nghị về việc phân biệt đối xử giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước.