Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty chứng khoán huy động thêm 10.000 tỷ đồng đổ vào thị trường

Quy mô thị trường chứng khoán gia tăng đòi hỏi các công ty chứng khoán phải tăng trưởng theo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư, đặc biệt là nhu cầu vay ký quỹ.