FPT đi nhanh nhờ chuyển đổi số

Việt Hưng - 08:56, 19/09/2020

TheLEADERTập đoàn FPT đã nhanh chóng đẩy mạnh tương tác và tiếp cận khách hàng qua các kênh online như hội thảo trực tuyến, giá trị hợp đồng ký mới trong tháng 8 đạt hơn 1.500 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cổ phần FPT công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2020 với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 18.321 tỷ đồng và 3.343 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% và 11,7%. Biên lợi nhuận trước thuế tăng lên 18,2% từ 17,6% cùng kỳ 2019.

Trong đó, mảng công nghệ vẫn đóng góp lớn nhất trong doanh thu và lợi nhuận FPT. Doanh thu chuyển đổi số 8 tháng đầu năm của FPT đạt 2.274 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Các giải pháp Cloud, Low code và IoT đóng góp lớn cho tốc độ tăng trưởng này.

Để thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, FPT đã nhanh chóng đẩy mạnh tương tác và tiếp cận khách hàng qua các kênh online như hội thảo trực tuyến, giá trị hợp đồng ký mới trong tháng 8 đạt hơn 1.500 tỷ đồng, lên hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

FPT đi nhanh nhờ chuyển đổi số
FPT đi nhanh nhờ chuyển đổi số

Ở mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước, doanh thu nội địa từ các sản phẩm Made-by-FPT trong tháng 8 tăng 40% so với cùng kỳ.

Đối với mảng giáo dục, do tác động của đại dịch, việc tuyển sinh cho năm học 2020 - 2021 đã được lùi về tháng 9, tháng 10 thay vì tháng 8 như mọi năm. Tổng số học sinh toàn khối đạt 44.019, tăng 4% so với cùng kỳ.

Năm 2020, Tập đoàn FPT đặt mục tiêu 32.450 tỉ đồng doanh thu, 5.510 tỉ đồng lãi trước thuế. Như vậy, sau 8 tháng, tập đoàn đã thực hiện được 56% mục tiêu doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận năm.