Gần 15.000 tỷ đồng tài sản được giao dịch trên sàn mua bán nợ của VAMC

Trần Anh - 15:15, 11/05/2022

TheLEADERSàn giao dịch nợ đã thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc đề nghị môi giới bán khoản nợ, tài sản bảo đảm với 10 tổ chức tín dụng và đã thực hiện đăng tải các khoản nợ, tài sản bảo đảm của lên website với giá trị dư nợ đạt gần 15.000 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, kể từ khi đi vào hoạt động, đến nay, sàn giao dịch nợ đã có gần 90 khách hàng là cá nhân và tổ chức, đồng thời còn nhiều hồ sơ đăng ký khác đang được thẩm định, phê duyệt.

Sàn giao dịch nợ đã thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc đề nghị môi giới bán khoản nợ, tài sản bảo đảm với 10 tổ chức tín dụng và đã thực hiện đăng tải hàng hoá là khoản nợ, tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng lên website của Sàn giao dịch nợ với giá trị dư nợ đạt gần 15.000 tỷ đồng. Đã tiếp cận với nhiều khách hàng có nhu cầu thực hiện nghiệp vụ tư vấn, môi giới và dự kiến sẽ ký hợp đồng trong thời gian tới sau quá trình chuẩn bị và thẩm định.

Ngoài các khách hàng, nhà đầu tư trong nước, hiện đã có rất nhiều khách hàng, đối tác nước ngoài đã quan tâm, tìm hiểu, liên hệ và gửi thư mời hợp tác với VAMC và Sàn giao dịch nợ để chia sẻ kinh nghiệm, định hướng hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường mua bán nợ tại Việt Nam.

Về định hướng của Sàn giao dịch nợ trong thời gian tới, ngày 12/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 theo đó nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng duy trì ở mức dưới 3%, từng bước phát triển thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp, bền vững, trong đó thiết lập, vận hành có hiệu quả Sàn giao dịch nợ nhằm thúc đẩy thị trường mua bán nợ xấu, trong đó VAMC là trung tâm của thị trường.

Sàn giao dịch nợ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội, ngoài các tổ chức tín dụng Sàn giao dịch nợ sẽ tiếp cận, mở rộng đối tượng, hướng đến tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm để ký hợp đồng sử dụng các dịch vụ của Sàn.

Bên cạnh đó, Sàn giao dịch nợ sẽ tích cực tìm kiếm, xây dựng, phân loại danh mục đối với từng loại khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ (bất động sản, nhà xưởng, phương tiện máy móc, ô tô...) được nhiều khách hàng quan tâm để thực hiện các hợp đồng tư vấn, môi giới.