GDP quý I tăng 5,66%

Nhật Hạ - 10:58, 29/03/2024

TheLEADERMức tăng này được đóng góp chủ yếu bởi sự khởi sắc ở khu vực công nghiệp và xây dựng, cùng với sự sôi động ở khu vực dịch vụ.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm nay ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020- 2023, theo Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng gần 3%, đóng góp 6,1% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; công nghiệp và xây dựng tăng 6,3%, đóng góp 41,7%; dịch vụ tăng 6,1%, đóng góp 52,2%.

Trước đó, một số tổ chức quốc tế như Standard Chartered hay Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý I đạt 5,5 - 6,1%.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế Việt Nam và Thái Lan của Standard Chartered, cho biết, khả năng tăng trưởng quý I có chậm lại, nhưng Việt Nam vẫn giữ đà phục hồi. Tuy nhiên, ngân hàng này thận trọng trong dự báo nửa đầu năm do những thách thức đến từ toàn cầu.

GDP quý I/2024 tăng 5,66%

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng thu hoạch một số cây lâu năm, sản phẩm chăn nuôi chủ yếu, nuôi trồng thủy sản tăng trưởng tích cực.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý I/2024 tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 4,08% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,46%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp khởi sắc và tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I năm nay tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng gần 7%%, đóng góp 1,73 điểm phần trăm.

Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,97%. Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,99%. Riêng ngành khai khoáng giảm 5,8%.

Ngành xây dựng tăng 6,83%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 1,87% của quý I/2023, đóng góp 0,4 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ, các hoạt động thương mại diễn ra sôi động, du lịch phục hồi mạnh mẽ nhờ hiệu quả của chính sách thị thực thuận lợi và chương trình kích cầu du lịch, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chủ lực tăng cao.

Một số ngành dịch vụ có mức tăng trưởng tích cực gồm vận tải kho bãi tăng 11%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8%; bán buôn và bán lẻ tăng 7%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5,2%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,7%; khu vực dịch vụ chiếm 43,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9%.

Về sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 56,8% vào tốc độ tăng chung; tích lũy tài sản tăng 4,7%, đóng góp 24,1%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 18%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 17,1%, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 19,2%.