Giá xăng Ron 92 tăng 319 đồng/lít từ 15h ngày 20/9

An Nhiên - 15:26, 20/09/2017

TheLEADERLiên Bộ Công thương - Tài chính vừa phát đi thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, xăng RON 92 tăng 319 đồng/lít; xăng E5 tăng 297 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 491 đồng/lít...

Giá xăng Ron 92 tăng 319 đồng/lít từ 15h ngày 20/9
Đây là lần điều chỉnh giá xăng dầu thứ 18 kể từ đầu năm và lần thứ 11 tăng giá xăng.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 áp dụng theo Công văn số 1024/BTC-QLG ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Xăng khoán với 110 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 110 đồng/lít); 90 đồng/lít Xăng E5 (kỳ trước chi sử dụng 90 đồng/lít); 180 đồng/lít dầu diesel; 190 đồng/lít dầu hỏa (kỳ trước chi sử dụng 185 đồng/lít); 100 đồng/kg dầu mazut.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92: tăng 319 đồng/lít; Xăng E5: tăng 297 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 491 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 568 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 388 đồng/kg.

Đây là lần điều chỉnh giá xăng dầu thứ 18 kể từ đầu năm và lần thứ 11 tăng giá xăng.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92: 18.111 đồng/lít; Xăng E5: 17.836 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: 14.441 đồng/lít; Dầu hỏa: 13.115 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S:11.536 đồng/kg.