HAGL Agrico phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Trần Anh - 11:07, 30/12/2020

TheLEADERNếu các phương án chào bán cổ phiếu được thực hiện thành công, tỷ lệ sở hữu của nhóm Hoàng Anh Gia Lai tại HAGL Agrico sẽ giảm xuống còn khoảng 24,3%.

Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ tổ chức vào ngày 8/1/2021 tới đây. Mục tiêu của đại hội lần này nhằm tìm kiếm đối tác chiến lược để hoán đổi nợ, đồng thời huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh thời gian tới.

Năm 2019, HAGL Agrico lỗ sau thuế hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, vì vậy không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Để tăng vốn, công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, HAGL Agrico dự kiến hoán đổi hầu hết khoản nợ của Công ty Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Đồng thời bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

Theo đó, HAGL Agrico dự kiến chào bán gần 741,5 triệu cổ phiếu theo phương thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ, gần 191,5 triệu đơn vị còn lại mục tiêu bổ sung vốn hoạt động.

HAGL Agrico đang có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng, trong đó nhóm Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu hơn 496 triệu cổ phiếu, tương ứng 44,8% vốn và nhóm THACO sở hữu 38,2% vốn. Nếu thực hiện tăng vốn thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 18.500 tỷ đồng.

Với việc đang có kế hoạch bán ra 47,5 triệu cổ phiếu HNG thì sau khi tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của nhóm Hoàng Anh Gia Lai tại HAGL Agrico sẽ giảm xuống còn khoảng 24,3% cổ phần.

Tại ĐHCĐ này, các cổ đông cũng sẽ thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 2020-2025, HAGL Agrico cho biết đã nhận đơn từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT của ông Đỗ Xuân Diện, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh và thành viên Ban kiểm soát là công Lê Hồng Phong.