HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 27 nghị quyết

Tùng Anh - 15:13, 10/12/2021

TheLEADER27 nghị quyết được thông qua trong kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV là những quyết sách rất quan trọng để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và của cả giai đoạn 2021 - 2025.

HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 27 nghị quyết
Chủ tọa kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Năm 2022, Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi to lớn và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động chưa thể lường hết do đại dịch Covid-19 gây ra.

Việc tiếp tục giữ vững địa bàn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường trong năm 2022 mà Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua, nhất là duy trì giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. 

Trong bối cảnh đó, 27 nghị quyết được thông qua trong kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV được đánh giá là rất quan trọng để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh năm 2022 và của cả giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến một tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Trong đó có ba nghị quyết chiến lược định hướng 5 năm, 16 nghị quyết về cơ chế chính sách, đặc biệt là một số nghị quyết tác động lớn đến chính sách an sinh xã hội. 

Nổi bật, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với chủ đề công tác năm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” đề ra 13 chỉ tiêu phấn đấu như: tăng GRDP trên 10%, tổng thu ngân sách nhà nước tối thiểu 52,6 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, thu hút FDI đạt ít nhất 1,5 tỷ USD, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI...

Bên cạnh đó là các nghị quyết về tài chính, thu - chi ngân sách nhà nước với việc đưa ra quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025; dự toán thu - chi ngân sách và cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2022.

Các nghị quyết về đầu tư công cũng là điểm nhấn. Trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được xây dựng đảm bảo theo quy định và chủ trương, chỉ đạo về tái cơ cấu đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội.

Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2022 cũng được thông qua với một số quy định như giảm 50% phí thăm quan danh thắng vịnh Hạ Long, thăm quan lưu trú nghỉ đêm trên vịnh; phí thăm quan bảo tàng tỉnh; thăm quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử...

Những quy định này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và các ngành ổn định, từng bước phục hồi kinh doanh theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.