Hoàng Anh Gia Lai gia hạn 300 tỷ đồng trái phiếu

Trần Anh - 09:37, 01/10/2023

TheLEADERTrước đó, Hoàng Anh Gia Lai thông qua chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng và một phần trong số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán gốc lãi lô trái phiếu kể trên.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn của lượng trái phiếu có mệnh giá 300 tỷ đồng phát hành ngày 18/6/2012 từ 11 năm thành 13 năm kể từ ngày phát hành. Theo đó, ngày đáo hạn của trái phiếu điều chỉnh từ ngày 30/9/2023 sang 30/9/2025.

Trước đó hai ngày, HAGL vừa công bố nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, liên quan đến việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nhà đầu tư tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. HAGL cho biết, thời gian chào bán ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, công ty dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng.

Số tiền kể trên sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của HAGL và công ty con.

Cụ thể, 323 tỷ đồng sẽ dùng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 18/6/2012, chính là lô trái phiếu vừa gia hạn thêm hai năm kể trên.

Công ty sẽ dùng 277 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại TPBank cho công ty con là Công ty Gia súc Lơ Pang; 700 tỷ đồng dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Cùng với nghị quyết về việc gia hạn trả nợ trái phiếu đến hạn, HAGL công bố quyết định về việc thông qua việc tiếp tục góp vốn vào Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng chính khoản nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Tỷ lệ sở hữu của công ty tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai sau khi hoàn tất việc góp vốn bằng khoản nợ là 98,78% vốn điều lệ.

Trong nửa đầu năm 2023, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai ghi nhận lãi 540,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 38,6 tỷ đồng. Đồng thời, công ty không còn dư nợ trái phiếu.

Về phía HAGL, tại báo cáo soát xét bán niên, HAGL có tổng dư nợ vay là 8.085 tỷ đồng, bao gồm 4.115 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.970 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Dư nợ trái phiếu của công ty là 5.544 tỷ đồng, trong đó gần 2.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong vòng 1 năm tới. Trái chủ lớn nhất của HAGL là ngân hàng BIDV với tổng dư nợ 5.271 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 30/12/2026. Khoản vay trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.

Cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính bán niên là 29/8, HAGL vẫn chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn cuối quý 2 của BIDV có tổng giá trị 2.656 tỷ đồng.

Ngoài ra, HAGL còn có nợ vay ngân hàng khoảng 2.402 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chưa thanh toán các khoản vay đến hạn có tổng giá trị gần 280 tỷ đồng từ Eximbank, vay 116 tỷ đồng từ ngân hàng Lào – Việt.

Công ty kiểm toán E&Y Việt Nam nhấn mạnh đến khoản lỗ luỹ kế 2.959 tỷ đồng của HAGL đồng thời tại ngày 30/6 khoản nợ ngắn hạn đang vượt tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng, khiến kiểm toán thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Phía HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo soát xét, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng thông tin đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. HAGL cũng đang trong đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn đồng thời hoạt động kinh doanh từ heo, chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong 2023.

Vì vậy, HAGL khằng định có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn.