Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng

Trần Anh - 07:32, 31/10/2020

TheLEADERSau quá trình tái cấu trúc, mức thua lỗ của HAGL giảm đáng kể so với con số lỗ ròng 9 tháng năm ngoái là 1.463 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng
Trái cây là nguồn doanh thu chủ lực của HAGL.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu tăng 24% lên hơn 700 tỷ đồng. 

Doanh thu trái cây tiếp tục tăng mạnh nhờ diện tích thu hoạch tăng, đóng góp hơn 75% tổng doanh thu với 527 tỷ đồng. Doanh thu bán mủ cao su giảm về 54 tỷ, các khoản bán sản phẩm, hàng hoá khác cũng giảm tương ứng do Tập đoàn tập trung đầu tư cây ăn trái. 

Trong khi doanh thu tăng trưởng, giá vốn sản phẩm cũng tăng cao khiến HAGL lỗ gộp 56 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm đến 90% còn 139 tỷ đồng do không còn lãi thanh lý đầu tư, chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Lỗ khác giảm so với cùng kỳ còn 163 tỷ đồng do không còn chi phí chuyển đổi vườn cây cao su và trái cây như cùng kỳ.

Kết quả quý 3 HAGL báo lỗ sau thuế 568 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 95 tỷ. Lỗ ròng theo đó ở mức 187 tỷ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu tăng 47% lên 2.184 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 622 tỷ đồng. Mức thua lỗ này giảm đáng kể so với con số lỗ ròng 9 tháng năm ngoái là 1.463 tỷ đồng.

Năm nay, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần dự kiến ở mức5.082 tỷ đồng và lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng. Như vậy công ty đã lỗ nhiềuhơn con số dự kiến cho cả năm 2020. Năm ngoái, công ty đã lỗ hợp nhất sau thuế gần1.809 tỷ đồng

Vào ngày 10/9, HAGL đã quyết định chuyển đổi số dư nợ phải thu của Công ty Chăn nuôi Gia Lai với giá trị 5.866 tỷ đồng, thành 586,56 triệu cổ phần và chiếm hơn 88% vốn Chăn nuôi Gia Lai. Cũng tại ngày này, Chăn nuôi Gia Lai được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 8, chính thức trở thành công ty con của HAGL.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của HAGL ghi nhận gần 42.078 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 35% lên hơn 6.186 tỷ đồng. Dư nợ phải trả hiện vào mức 26.346 tỷ đồng, tăng 21%; chủ yếu tăng 40% nợ vay ngắn hạn và tăng 10% nợ vay dài hạn.