[Infographics] Bức tranh kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2021

Nhật Hạ - 16:33, 30/06/2021

TheLEADERTrước những khó khăn trong quá trình thực hiện mục tiêu kép, nền kinh tế Việt Nam nửa đầu năm nay vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP 5,64%, đây là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, bước vào 6 tháng cuối năm 2021, đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, nhất là khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình kinh tế quốc tế, mục tiêu tăng trưởng 6,5% Chính phủ đề ra từ đầu năm là một thách thức rất lớn.