Masan đặt mục tiêu doanh thu 100 nghìn tỷ đồng năm 2023

Trần Anh - 14:17, 30/01/2023

TheLEADERLợi nhuận ở các mảng kinh doanh chính (chưa bao gồm khoản thu nhập 1 lần) của Masan dự kiến sẽ nằm trong khoảng 4.000 tỷ - 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng trong năm 2022.

Tập đoàn Masan vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 76.189 tỷ đồng, tăng 2,6% so với mức 74.224 tỷ đồng của năm 2021, sau khi loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi năm 2021 để so sánh tương đương (do đã chuyển giao mảng kinh doanh này). Trên cơ sở báo cáo, doanh thu giảm 14,0% trong năm 2022 và 13,4% trong Quý 4/2022.

Lợi nhuận sau thuế giảm giảm 58,3%, đạt 3.567 tỷ đồng trên cơ sở báo cáo, chủ yếu do khoản thu nhập một lần từ việc chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi trong Quý 4/2021 và LNST năm 2022 của MML và MHT thấp hơn. 

Tuy nhiên, LNST trước lợi ích cho cổ đông không kiểm soát (“NPAT Pre-MI”) ở mảng kinh doanh chính trên cơ sở LFL đạt 3.852 tỷ đồng năm 2022, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Trên bảng cân đối kế toán, tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA (trong 12 tháng qua) là 3,7 lần vào cuối năm 2022, tăng so với mức 2,2 lần tại cuối năm 2021. Số dư nợ cao hơn và lượng tiền mặt thấp hơn do chi phí vốn và các khoản đầu tư vào các công ty mới. 

Trong bối cảnh thị trường vốn đầy biến động hiện nay, các nền tảng của Masan có hoạt động cốt lõi tập trung vào mảng tiêu dùng với khả năng tạo ra dòng tiền vững chắc có nhiều ưu thế để tiếp cận thị trường vốn trong nước và quốc tế với chi phí và điều khoản rất ưu đãi.

Do bản chất hoạt động kinh doanh của Masan không phụ thuộc vào tính chu kỳ, Ban điều hành tin rằng công ty sẽ thuận lợi quản lý tốt thanh khoản trong vài tháng tới, cụ thể:

Tiền và các khoản tương đương tiền đang có là 17.512 tỷ đồng vào cuối năm 2022, thấp hơn so với mức 22.638 tỷ đồng vào cuối năm 2021, do việc mua cổ phần Phúc Long Heritage và Nyobolt.

Nợ ròng cuối kỳ năm 2022 ghi nhận 53.481 tỷ đồng, tăng so với mức 35.540 tỷ đồng vào cuối năm 2021, do lượng tiền mặt giảm.

CAPEX tăng từ 2.805 tỷ đồng trong năm 2021 lên 4.165 tỷ đồng trong năm 2022. CAPEX cao hơn chủ yếu là do đầu tư mở rộng công suất cho Masan Consumer Holdings và mở cửa hàng cho Wincommerce.

Masan đặt mục tiêu doanh thu 100 nghìn tỷ đồng năm 2023
Hơn 100 cửa hàng WIN đã đi vào hoạt động

Dự báo năm 2023, tùy theo tình kinh kinh tế vĩ mô và các thay đổi trong quyết định của tập đoàn, doanh thu thuần hợp nhất của Masan ước tính sẽ từ 90.000 tỷ đồng – 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18% - 31% so với mức 76.189 tỷ đồng trong năm 2022. 

TheCrownX vẫn sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu, đóng góp hơn 70% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận ở các mảng kinh doanh chính (chưa bao gồm khoản thu nhập 1 lần) dự kiến sẽ nằm trong khoảng 4.000 tỷ - 5.000 tỷ đồng, đạt tỉ lệ tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng trong năm 2022. 

Trong trường hợp các điều kiện kinh tế vĩ mô xấu hơn như dự kiến và tâm lý thắt chặt chi tiêu vẫn tiếp diễn, Ban điều hành ước tính doanh thu sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 10% đến 15%.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết: “Tôi tự hào về cách Masan đã và đang đổi mới để vượt qua bối cảnh kinh tế vĩ mô và vi mô đầy biến động. Năm 2022, chúng tôi củng cố nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp với việc ra mắt các cửa hàng WIN".

Năm 2023 và xa hơn nữa, những đổi mới mang tính quyết định tiếp theo của Masan sẽ là số hóa toàn bộ cơ sở hạ tầng tiêu dùng từ sản xuất đến bán lẻ, đồng thời phát triển nền tảng tích hợp giữa thương mại hiện đại và thương mại truyền thống. Nếu thực hiện được điều này, sẽ ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn Masan bởi những trải nghiệm mua sắm độc đáo và chi phí tiết kiệm ít nhất 5% cho các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu hàng ngày. Tốc độ và mức độ đổi mới sâu rộng là điều khiến Masan tự tin về triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn, người đứng đầu Masan nói trong thông báo của Tập đoàn.