MB lãi 615 tỷ đồng sau khi bán 49% công ty tài chính cho ngân hàng Nhật

Minh An - 15:13, 10/01/2018

TheLEADERKhoản lợi nhuận này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận sau thuế 4.294 tỷ đồng tại ngân hàng mẹ của MB trong năm 2017.

Cuối tháng 11/2017, ngân hàng Quân Đội (MB) công bố bán 49% vốn góp tại công ty tài chính MB (thương hiệu Mcredit) cho ngân hàng Shinsei Bank của Nhật Bản. Theo báo cáo của MB, giao dịch này mang lại 615 tỷ đồng lợi nhuận.

Công ty tài chính này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, sau đó được đổi tên công ty thành MB Shinsei. Hiện MB còn nắm giữ 50% cổ phần MB Shinsei, 1% còn lại được nắm giữ bởi công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành.

Khoản lợi nhuận từ giao dịch bán cổ phần cho ngân hàng Nhật Bản đã đưa lợi nhuận của hoạt động góp vốn và mua cổ phần của MB trong năm 2017 lên gần 780 tỷ dồng, gấp 10 lần năm 2016.

Trong khi đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 35% trong năm 2017 lên mức 10.653 tỷ đồng. Kết quả này góp phần đưa lợi nhuận sau thuế của MB đạt 4.294 tỷ đồng trong năm ngoái, tăng trưởng 44% so với lợi nhuận năm 2016.

Đây là kết quả kinh doanh tại ngân hàng mẹ MB, chưa được hợp nhất các công ty con gồm: công ty chứng khoán MB, công ty quản lý quỹ MB, công ty tài chính MB Shinsei, công ty bảo hiểm nhan thọ MB Ageas, công ty bảo hiểm Quân Đội (MIC) và công ty MB AMC.

Trong năm qua, tổng tài sản của ngân hàng mẹ MB cũng tăng 22% lên mức 306 nghìn tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng 21,6% đạt 180 nghìn tỷ đồng và tiền gửi của khách hàng tăng thêm khoảng 13% lên mức 220 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo, tổng giá trị các khoản nợ xấu đến cuối năm 2017 khoảng 2.183 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng dư nợ. So với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm nhẹ 0,1%.

Cổ phiếu của ngân hàng MB đang giao dịch ở giá 27.750 đồng.