Mở rộng đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

Nhật Hạ - 12:04, 20/04/2021

TheLEADERLần thứ ba Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn vì dịch Covid-19 với 44 nhóm đối tượng, thay vì 29 nhóm đối tượng như Nghị định ban hành ngày 8/4/2020.

Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành vào ngày 19/4.

Theo đó, số thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) được gia hạn 5 tháng khi phát sinh trong kỳ tính thuế từ tháng 3 – 6/2021 của doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế này theo tháng và phát sinh trong kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm nay của doanh nghiệp kê khai thuế này theo quý.

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế giá trị gia tăng trong tháng 7 thì được gia hạn 4 tháng; phát sinh thuế trong tháng 8, được gia hạn thêm 3 tháng.

Theo ước tính trước đó của Bộ Tài chính, ngân sách sẽ giảm thu khoảng 68.800 tỷ đồng trong các tháng gia hạn sắc thuế này.

Mở rộng đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021
Nhóm đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong Nghị định 52 ban hành ngày 19/4/2021.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định quy định sẽ gia hạn 3 tháng với thời hạn nộp thuế tạm nộp của quý I, II kỳ tính thuế năm 2021. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh, cá nhân trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, dệt, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng, vận tải, dịch vụ kho bãi, du lịch... cũng sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đến 31/12/2021. Theo tính toán, tổng số thuế đối tượng này được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Còn với tiền thuê đất, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên sẽ được gia hạn số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. Thời hạn gia hạn là 6 tháng, tính từ 31/5/2021. Số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Như vậy, đây là lần thứ ba Chính phủ đưa ra chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế lần này là gần 115.000 tỷ đồng. Số thu ngân sách năm 2021 không giảm do chính sách lần này chỉ là gia hạn thời gian nộp thuế. Người nộp thuế vẫn hoàn thành nghĩa vụ vào cuối năm 2021.

Nghị định nêu rõ, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.

Trước đó, ngày 8/4/2020, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định gia hạn 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Đến ngày 5/9/2020, nghị định về việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục được ban hành.