Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lãi trước thuế gần 1.300 tỷ đồng

Minh An - 17:52, 02/10/2017

TheLEADERSố liệu được cập nhật đến ngày 31/8 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trước khi ngân hàng này đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCom.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lãi trước thuế gần 1.300 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tin từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank) cho biết, tính đến thời điểm 31/8/2017, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 150.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn đạt gần 138.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 96.000 tỷ đồng.

Ngân hàng đã đạt lợi nhuận trước thuế đạt 1.289 tỷ đồng so với mục tiêu cả năm là 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Vào ngày 5/10, cổ phiếu của ngân hàng này sẽ chính thức được giao dịch trên UPCom với giá tham chiếu là 14.800 đồng/ cổ phiếu.

Hiện vốn điều lệ của của ngân hàng là hơn 6.460 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là cổ đông lớn nhất, sở hữu 12,54% vốn.

Mới đây, ngân hàng này đã quyết định phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Ngoài ra, LienVietPost Bank đã được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu (6%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu thêm 65 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng.