Nhiều công ty con của PVN báo lãi lớn

Trần Anh - 15:28, 15/07/2020

TheLEADERPVGas, Liên doanh Vietsovpetro và PV Power là những thành viên đạt trên 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2020.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, PVN đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 11,7 triệu tấn quy dầu, hoàn thành kế hoạch cả năm đề ra (kế hoạch 10-15 triệu tấn quy dầu). Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 10,73 triệu tấn, trong đó: Sản lượng khai thác dầu 6 tháng đạt 5,92 triệu tấn, sản lượng khai thác khí 6 tháng đạt 4,81 tỷ m3, sản xuất điện 6 tháng đạt 10,90 tỷ kWh và sản xuất đạm 6 tháng đạt 962,4 nghìn tấn. 

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 6,40 triệu tấn, bằng 96,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,2% kế hoạch năm. Nhờ vậy, mặc dù giá dầu trung bình 6 tháng đầu năm đạt 43,7 USD/thùng, thấp hơn 27,2% so với giá kế hoạch năm 2020 (60 USD/thùng) nhưng tổng doanh thu toàn PVN đạt 283.500 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

10 “điểm sáng” về lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Tập đoàn gồm PVGas với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 3.930 tỷ đồng; Vietsovpetro đạt 2.096 tỷ đồng; PV Power đạt 1.543 tỷ đồng; PVFCCo đạt 351 tỷ đồng; PTSC đạt 350 tỷ đồng; PVCFC đạt 310 tỷ đồng; PVI đạt 279 tỷ đồng; PVTrans đạt 264 tỷ đồng; Rusvietpetro đạt 188,5 tỷ đồng; Petrosetco đạt 62,4 tỷ đồng

Lãnh đạo PVN cho rằng đây là một kết quả kinh doanh ấn tượng trong bối cảnh ngành dầu khí đối mặt với khủng hoảng kép do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp, nhiều tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới giảm doanh thu, thua lỗ, cắt giảm hoạt động, giảm nhân lực thậm chí phá sản như Whiting Petroleum, Chesapeake Energy..

Trong 6 tháng cuối năm, PVN cho biết cần thúc đẩy thủ tục và quy trình đầu tư để nâng cao công tác giải ngân, cùng với đó, cần tiếp tục phát huy các giải pháp công nghệ để tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất.

PVN sẽ tiếp tục bám sát các diễn biến của thị trường, cập nhật tình hình cung – cầu, tồn kho của dầu thô, sản phẩm xăng dầu, hóa dầu… của thế gới và trong nước để nhận định, có các quyết sách kịp thời liên quan đến lượng tồn kho các sản phẩm trong thời gian tới với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích, bù đắp những thiệt hại trong giai đoạn đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm từ đầu năm 2020 đến nay.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2020, đảm bảo hệ số bù trữ lượng cả năm năm đạt trên 1 lần để đảm bảo phát triển trong những năm tới.

PVN tiếp tục làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt các tiến độ phát triển các mỏ/ công trình. Kiểm soát vận hành an toàn ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Tổ chức làm việc với các nhà thầu dầu khí để rà soát trạng thái khai thác từng mỏ/lô, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác dầu cả năm 2020 và xây dựng kế hoạch 2021. Tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc 5 dự án yếu kém theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017.