'Nội chiến' Coteccons leo thang

Trần Anh - 14:44, 10/06/2020

TheLEADERTrước Đại hội cổ đông của Coteccons, hai cổ đông lớn lần lượt gửi yêu cầu bãi nhiệm các lãnh đạo cấp của của công ty. Đáp lại, Ban lãnh đạo Coteccons cho biết sẵn sàng chuyển giao vị trí của mình có điều kiện.

Sau khi cổ đông lớn Kustocem Pte tự đứng ra triệu tập ĐHCĐ bất thường với yêu cầu bãi nhiệm toàn bộ ban quản trị hiện tại, một cổ đông ngoại khác của Coteccons là The 8th Pte Ltd (The8th) cũng đưa ra yêu cầu tương tự.

The8th có trụ sở tại Singapore, là một trong những cổ đông lớn của Coteccons sau khi mua lại lô cổ phiếu từ một quỹ đầu tư Hàn Quốc giữa năm ngoái. Hiện The8th nắm giữ 8.256.500 cổ phiếu, tương đương 10,42% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Coteccons.

Cụ thể, The8th đề nghị đưa nội dung bãi nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Sỹ Công vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên.

“Chúng tôi yêu cầu Chủ tịch HĐQT với tư cách là người triệu tập ĐHĐCĐ thường niên đưa các vấn đề yêu cầu vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên thành 2 mục riêng biệt độc lập và không gộp chung với các nội dung khác trong chương trình họp”, văn bản của The8th viết.

Cổ đông này cũng đề nghị công bố công khai đến tất cả cổ đông và đăng trên website của công ty theo quy định đối với các yêu cầu trên, không chậm hơn ngày 15/6.

Đồng thời quỹ ngoại còn muốn mời các cơ quan thẩm quyền bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM tới tham dự và giám sát cuộc họp thường niên.

Đây là quyền của The8th với tư cách là cổ đông nắm giữ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn sáu tháng liên tiếp hoặc dài hơn được quy định tại Điều 138.2 của Luật Doanh nghiệp và Điều 17.4 của Điều lệ Coteccons.

Phản hồi các thông tin trên, Ban Tổng giám đốc Coteccons cho biết  thông báo của The8th có nhiều thông tin không đúng sự thật, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Coteccons cũng như quyền lợi của các cổ đông khác.

Trước đó, sau khi trở thành cổ đông lớn của Conteccons The8th đã cùng với Kustocem gửi các văn bản chất vấn HĐQT và BKS của công ty.

Ban Tổng giám đốc Coteccons cũng đặt câu hỏi về việc có hay không mối liên hệ giữa Kustocem (chiếm 18,23% tỷ lệ có quyền biểu quyết) với Công ty Kinh doanh và Đầu tư Thành Công (chiếm 14,67% tỷ lệ có quyền biểu quyết), The8th (chiếm 10,82% tỷ lệ có quyền biểu quyết), Ma Dao Trading Pte.Ltd (chiếm 2,15% tỷ lệ có quyền biểu quyết) cùng một số cổ đông cá nhân khác… trong việc cấu kết với nhau tìm mọi cách bãi miễn những người sáng lập Coteccons nhằm hoàn tất quá trình thâu tóm Công ty? 

Đồng thời đặt dấu hỏi về việc  nhóm cổ đông này vi phạm pháp luật về chào mua công khai và công bố thông tin để sở hữu trái phép cổ phiếu CTD?

Trong thông báo này, lãnh đạo Coteccons một lần nữa cho rằng uy tín và danh dự của mình đã bị xúc phạm nặng nề trong những ngày vừa qua sau các cáo buộc của các cổ đông nước ngoài.

Ban lãnh đạo của Coteccons cho biết sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ các cổ đông lớn, sẵn sàng chuyển giao vị trí của mình cho những ứng cử viên (do cổ đông lớn tiến cử) với điều kiện họ có đủ uy tín và năng lực để dẫn dắt Công ty phát triển lâu dài, bền vững. 

Ngoài ra, Coteccons rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật, các đơn vị truyền thông vào cuộc để làm sáng tỏ những vấn đề nêu trên với mục tiêu bảo vệ thương hiệu Coteccons, quyền lợi của hơn 4.000 cổ đông, công ăn việc làm của gần 2.000 CBNV và hơn 30.000 người lao động.