Xung đột tăng cao trước thềm đại hội cổ đông Coteccons

Trần Anh - 15:14, 02/06/2020

TheLEADERCổ đông lớn Kusto cho biết không thể tiếp tục đặt niềm tin vào HĐQT và Ban Giám đốc hiện tại, đặc biệt là các thành viên điều hành chủ chốt bao gồm Chủ tịch Nguyễn Bá Dương.

Ngày 2/6, Công ty Kustocem Pte. Ltd. (Kusto), cổ đông lớn đang nắm giữ 17,55% cổ phần của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons (Coteccons) thông báo đã bắt đầu việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Mục tiêu của ĐHCĐ bất thường để bầu ra HĐQT mới và thực hiện kiểm toán đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của Coteccons liên quan tới các vấn đề về xung đột lợi ích, các giao dịch với các bên liên quan, đặc biệt là các giao dịch giữa Coteccons và các công ty còn lại trong cái gọi là “Coteccons Group” từ thời điểm năm 2017.

Kusto Group, công ty mẹ của Kusto, cho biết đã đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của công ty trong suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, các hành vi quản trị, quản lý và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons giữa các công ty trong “Coteccons Group“ đã gây thiệt hai cho khoản đầu tư của Kusto khi giá cổ phiếu giảm đáng kể và quyền cổ đông của công ty bị vi phạm nghiêm trọng.

Căn cứ vào Điều 114.3 của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều 11.3 của Điều lệ Coteccons, Kusto đã gửi yêu cầu bằng văn bản đề ngày 23/4 tới HĐQT và Ban kiểm soát của Coteccons vào ngày 24/4 để yêu cầu tổ chức một cuộc họp ĐHCĐ bất thường để các cổ đông của Coteccons có thể đưa ra quyết định cho các vấn đề được nêu trên.

Tuy nhiên, HĐQT đã không tổ chức họp theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn quy định. Vì vậy, Kusto cho biết có toàn quyền hợp pháp để thay mặt Coteccons triệu tập cuộc họp ĐHCĐ bất thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Coteccons.

Động thái này được thực hiện sau nhiều năm nỗ lực không thành công của Kusto trong việc đối thoại với HĐQT hiện tại của Coteccons để giải quyết các vấn đề một cách nội bộ.

Trong những năm qua, Kusto đã nhiều lần đặt ra câu hỏi cho HĐQT và ban giám đốc về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến xung đột lợi ích, giao dịch với các bên liên quan, việc sử dụng tài nguyên và uy tín của Coteccons cho lợi ích của các công ty khác trong cái gọi lại “Coteccon Group” mà các thành viên có liên quan của HĐQT và ban giám đốc có các lợi ích liên quan, và yêu cầu tôn trọng nghĩa vụ của người nhận ủy thác đối với Coteccons và cổ đông.

Tuy nhiên, theo Kusto, đã không có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra bởi HĐQT và ban giám đốc và tất cả các nỗ lực hợp pháp của ban kiểm sát để thực hiện việc kiểm toán độc lập trên các hoạt động kinh doanh của Coteccons đã không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ HĐQT và ban điều hành.

Kusto đưa ra dẫn chứng, một số thành viên của HĐQT và ban giám đốc hiện đồng thời nắm giữ các chức vụ quản lý quan trọng tương tự tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons (Ricons), bao gồm cả vị trí chủ tịch và đại diện theo pháp luật.

Ricons, ngoài việc là nhà thầu phụ của Coteccons, cũng là đối thủ cạnh tranh của Coteccons. Ricons cung cấp dịch vụ tổng thầu, thiết kế & thi công, đây cũng là những hoạt động kinh doanh chính của Coteccons, và cạnh tranh trong cùng phân khúc thị trường. Lợi nhuận ròng sau thuế của Ricons năm 2015 mới chỉ bằng 11% lợi nhuận ròng sau thuế của Coteccons và đã tăng lên thành 51% trong năm 2019.

Điều này đặt ra câu hỏi về xung đột lợi ích của một số lãnh đạo cấp cao nhất của Coteccons trong nhiều vấn đề, như các lãnh đạo cấp cao của Coteccons quyết định chọn công ty nào đấu thầu cho dự án nào khi họ đồng thời quản lý cả hai công ty cạnh tranh trực tiếp với nhau?

Thứ hai, các lãnh đạo cấp cao của Coteccons và Ricons quyết định phân bổ lợi nhuận cho từng bên như thế nào trong các hợp đồng giữa hai bên.

Thứ ba, nếu lãnh đạo cấp cao của Coteccons hành động vì lợi ích tốt nhất của Coteccons, thì họ đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đối với cổ đông của Ricons, và ngược lại.

Do các lý do nêu trên, Kusto cho biết không thể tiếp tục đặt niềm tin vào HĐQT và ban giám đốc hiện tại, đặc biệt là các thành viên điều hành chủ chốt bao gồm ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch và đại diện pháp luật của Coteccons), ông Nguyễn Sỹ Công (thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Coteccons), và ông Trần Quang Quân (Phó Tổng Giám đốc). Chúng tôi yêu cầu họ ngay lập tức từ chức khỏi tất cả các vị trí trong Coteccons.

"Việc tiếp tục trao quyền quản lý cho đội ngũ quản lý cao cấp hiện tại của Coteccons là một rủi ro sống còn cho Coteccons và có thể phá hủy tất cả giá trị cổ đông của Coteccons", đại diện Kusto nhấn mạnh.

Mâu thuẫn giữa cổ đông lớn Kusto và ban lãnh đạo Coteccons đã kéo dài nhiều năm và đặc biệt xấu đi trong những năm gần đây. Rạn nứt trong mối quan hệ hai bên cũng kéo kết quả kinh doanh của Coteccons tuột dốc.

Kết thúc năm 2019, Coteccons chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Doanh nghiệp cũng năm thứ 2 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm; dòng tiền thuần doanh nghiệp chính thức âm năm thứ 3 liên tiếp. Trong báo cáo thường niên gửi tới cổ đông, chủ tịch Nguyễn Bá Dương cho biết, hoạt động của Coteccons cũng khó có thể khởi sắc lại trong năm 2020.