Quảng Ninh cán đích 2020 với những con số ấn tượng

Quỳnh Chi - 07:58, 22/12/2020

TheLEADERDù đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội trong năm 2020 nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những thành quả vượt mong đợi, từ đó đặt ra những mục tiêu cho giai đoạn phát triển mới.

Quảng Ninh cán đích 2020 với những con số ấn tượng
Một góc Hạ Long. Ảnh: baoquangninh

Năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", tỉnh Quảng Ninh đã kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh trong nước và quốc tế có rất nhiều khó khăn. 

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh đạt 10,05%. Thu ngân sách nhà nước đạt 49.300 tỷ đồng, vượt 9,4% dự toán Trung ương giao, tăng 3% so với dự toán của tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 37.000 tỷ đồng, tăng 12% so với dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ. 

Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 21 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

Trong đó, mục tiêu tổng quát là huy động sức mạnh của tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. 

Tỉnh Quảng Ninh cũng đồng thời xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10% mỗi năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD. 

Về cơ cấu kinh tế 2025, ngành công nghiệp - xây dựng tỷ lệ 49 - 50%; ngành dịch vụ 46 - 47%, nông lâm nghiệp 3 - 5%. Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hàng năm giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. 

Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,8% mỗi năm. Đến hết năm 2023 có 100% số xã đạt nông thôn mới; 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%. Giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng...