Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Chi Anh - 07:38, 28/11/2021

TheLEADERUBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện
Tỉnh Quảng Ninh xác định, chuyển đổi số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Viettel cùng thống nhất tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Hai bên cùng phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số toàn diện để góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số cả ở ba lĩnh vực: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh và Viettel cùng đưa ra tám nội dung trọng tâm của chuyển đổi số. 

Một là phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, có công nghệ mới nhất và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát triển mạng 5G. 

Hai là xây dựng Quảng Ninh trở thành mô hình điểm trong toàn quốc về xã hội số. 

Ba là hỗ trợ chuyển đổi số cho tỉnh và các thành phố, huyện, thị xã. 

Bốn là tham gia xây dựng đề án chuyển đổi số.

Năm là hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. 

Sáu là hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng. 

Bảy là xây dựng và thực hiện thí điểm các giải pháp/nền tảng số để triển khai mô hình điểm Huyện chuyển đổi số toàn diện đối với huyện đảo Cô Tô. 

Tám là xây dựng phát triển các mô hình “cảng dữ liệu” tại Quảng Ninh.

Hai bên sẽ thường xuyên tổ chức và duy trì các cuộc làm việc giữa lãnh đạo hai bên để đảm bảo các nội dung hợp tác được thực hiện theo đúng thỏa thuận; triển khai lập kế hoạch tổng thể và chi tiết từng nội dung bao gồm cả dự báo, đánh giá các yếu tố trong quá trình triển khai; khuyến khích đưa ra các giải pháp, sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác.

Tại Quảng Ninh, Viettel chiếm 65% thị phần viễn thông, đây là yếu tố thuận lợi trong việc chuyển đổi số. 

Trong bối cảnh hiện nay, tỉnh Quảng Ninh xác định, chuyển đổi số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết xác định xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, tiến tới chính quyền số là mục tiêu quan trọng, cấp bách. 

Do đó, tỉnh đang tập trung đầu tư vào hạ tầng số, nỗ lực triển khai từng bước công cuộc chuyển đổi số toàn diện, với mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của tỉnh trên 3 trục gồm: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…