Quốc hội thông qua mục tiêu GDP năm 2024 tăng 6 – 6,5%

Nhật Hạ - 19:58, 09/11/2023

TheLEADERMục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 được Quốc hội giao cho Chính phủ là 6-6,5%, lạm phát 4-4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 4.730 USD, tốc độ tăng năng suất lao động 4,8 – 5,3%.

Quốc hội thông qua mục tiêu GDP năm 2024 tăng 6 – 6,5%
Lãnh đạo Quốc hội tham gia biểu quyết Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 chiều ngày 9/11. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Với 90,49% đại biểu tán thành tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội chiều nay đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Cụ thể, GDP tăng từ 6 – 6,5% trong khi GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 – 4.730 USD. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 - 4,5%.

Mục tiêu GDP năm sau tương đương với chỉ tiêu giao năm 2023. Một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, xây dựng mục tiêu tăng trưởng 6 – 6,5% là khá cao, nên ở mức thấp hơn khoảng 5 – 6%.

Giải trình về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ kịch bản GDP năm sau được đưa ra trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2024, bám sát mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Ba động lực tăng trưởng về đầu tư (tư nhân, FDI, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước), tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia có tác động lan tỏa đang được đẩy nhanh đưa vào khai thác

Đồng thời, trên cơ sở GDP năm nay đạt trên 5% nên dự kiến mức tăng năm sau 6-6,5% "thể hiện quyết tâm của Chính phủ tiếp tục phục hồi, phát triển bền vững kinh tế, xã hội". Nhưng để đạt mục tiêu này, cơ quan thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ chủ động hơn trong điều hành.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, hợp tác công - tư; có cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mới nổi, bảo đảm kết nối với khu vực kinh tế trong nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Chính sách tiền tệ, tài khóa điều hành linh hoạt và mở rộng hợp lý, có trọng điểm. Thị trường tiền tệ, tín dụng cần bảo đảm ổn định, phấn đấu giảm tiếp lãi suất, tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn và tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Quốc hội thông qua mục tiêu GDP năm 2024 tăng 6 – 6,5%
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Theo nghị quyết, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội năm 2024 đang để thấp hơn năm 2023. Làm rõ về việc này, ông Thanh cho biết, ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn khó khăn do thị trường thế giới chưa phục hồi hoàn toàn, thiếu đơn hàng sản xuất dẫn tới tình trạng ngừng sản xuất và thu hẹp quy mô.

Về lao động, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp tục diễn ra sẽ kéo theo sự chuyển dịch lao động giữa các ngành kinh tế nhưng với tốc độ chậm do một bộ phận lao động phải chuyển sang những công việc, lĩnh vực chuyên môn mới, cần thời gian học tập, nghiên cứu, thích nghi.

Do đó, mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm 2024 khoảng 4,8% - 5,3%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1 - 24,2% là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và dự báo về tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và lực lượng lao động.

Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung: cần phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ, “thị trường năng lượng”; “Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành đầy đủ các định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư, xây dựng, dịch vụ công”.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh giải ngân từ đầu năm, tăng phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Về tài chính công, kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn cho phép. Chính phủ tiếp tục miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, cơ cấu lại nợ và đưa ra các chính sách phù hợp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.