Analytic
Hotline: 08887 08817

Chiến lược bán lẻ giúp nâng tầm giá trị thương hiệu các ngân hàng Việt

Những năm gần đây, các ngân hàng Việt Nam với lợi thế bán lẻ đã và đang đạt hiệu quả kinh doanh tích cực. Cùng với đó, các nhà băng này cũng gia tăng về thứ hạng trên bản đồ thương hiệu trong nước và thế giới.