Sacombank chung tay phòng chống dịch Covid-19

Lam Giang - 15:10, 17/03/2020

TheLEADERNgay từ đầu mùa dịch, Sacombank đã chủ động cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp ngừa dịch cho cán bộ nhân viên.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Sacombank đã đóng góp 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Cùng với các ngân hàng và doanh nghiệp khác, Sacombank đang tích cực có các hành động thiết thực để góp phần ứng phó với những diễn biến phức tạp mà dịch bệnh đang tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội.

Ngay từ đầu mùa dịch, Sacombank đã chủ động cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp ngừa dịch cho cán bộ nhân viên.

Sacombank chung tay phòng chống dịch Covid-19
Sacombank đã đóng góp 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19

Trước đó, Sacombank đã ủng hộ 200 triệu đồng cho đợt huy động 5 tỷ đồng để sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện nhanh Covid-19 do Hội Doanh Nghiệp trẻ Việt Nam phát động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ngoài ra, từ ngày 27/02/2020, Sacombank đã triển khai nguồn vốn ưu đãi trị giá 10.000 tỷ đồng với lãi suất giảm mạnh đến 2%/năm dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vay phục vụ sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào phương án kinh doanh và sử dụng nguồn vốn, khách hàng có thể vay vốn ngắn hạn với lãi suất tối thiểu 6,5%/năm đối với doanh nghiệp và 8,5%/năm đối với cá nhân. Thời gian triển khai gói vay sẽ kết thúc vào ngày 30-6 hoặc khi hết hạn mức.

Nhiều ngân hàng khác cũng công bố các gói cho vay với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống trong giai đoạn bị tác động bởi dịch COVID-19.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Thông tư 01).

Thông tư này là cơ sở pháp lý giúp các ngân hàng triển khai giải pháp hỗ trợ kịp thời khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mục đích để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có dư nợ gốc, hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của ngân hàng về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Các ngân hàng cũng phải có hướng dẫn triển khai nội dung này thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó quy định cụ thể về tiêu chí xác định, nội dung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.