Sacombank triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9

Lam Giang - 16:15, 24/11/2022

TheLEADERSau khi hoàn thành dự án này, Sacombank sẽ trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.

Ngân hàng Sacombank cùng các đối tác gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) và Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vừa ký kết hợp đồng triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 (IFRS 9).

Theo lộ trình đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, kể từ năm 2025, các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng chuẩn mực quốc tế - IFRS khi lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). 

Trong đó, IFRS 9 là một trong số các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được ban hành bởi Uỷ ban Báo cáo Tài chính quốc tế IASB thay cho chuẩn mực cũ là IAS39 từ năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

Việc áp dụng IFRS 9 đi liền với những thay đổi tích cực về mô hình rủi ro tín dụng, tăng cường quản trị và kiểm soát quy trình kế toán, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn giữa chức năng rủi ro và tài chính. 

Sacombank triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9
Đại diện ký kết (từ trái qua) gồm ông Hà Văn Trung - Phó Tổng giám đốc Sacombank, bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo bộ phận Dịch vụ Tài chính ngân hàng ERNST & YOUNG Việt Nam và ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch HĐTV FPT IS với sự chứng kiến của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, bà Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT độc lập và ông Trần Minh Triết - Trưởng Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo bộ phận dịch vụ tài chính ngân hàng E&Y Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và ưu tiên của Sacombank đối với dự án này. Với kinh nghiệm tư vấn cho các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chúng tôi muốn lưu ý rằng triển khai IFRS 9 một cách toàn diện là dự án với khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự dự án của ngân hàng cũng như sự hỗ trợ phối hợp từ tất cả các phòng ban trong ngân hàng.”

Ông Hà Văn Trung, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc dự án chia sẻ: “Việc áp dụng IFRS sẽ nâng cao tính minh bạch và trung thực của báo cáo tài chính, giúp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư do IFRS yêu cầu các khoản mục của báo cáo tài chính phải được ghi nhận và trình bày theo bản chất hơn là hình thức hay tên gọi của giao dịch, từ đó tạo sự đồng bộ trong phân tích, đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong khu vực và thế giới."

Báo cáo tài chính theo IFRS chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đồng thời đây cũng là chiến lược của Sacombank trong lộ trình áp dụng Basel, IFRS và chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, là nền tảng vững chắc để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.