Sản phẩm đột phá của Tập đoàn Unicloud

Lam Giang - 08:00, 02/07/2022

TheLEADERỨng dụng sức mạnh trí tuệ nhân tạo, mang đến giải pháp ngân hàng số hoàn hảo, nhanh hơn, thông minh hơn, tin cậy hơn, STM (Smart Teller Machine) là sản phẩm đột phá của Tập đoàn công nghệ quốc tế Unicloud.