Sắp ban hành thông tư hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Trần Anh - 07:02, 11/03/2020

TheLEADERThông tư sẽ quy định về thẩm quyền trách nhiệm để các ngân hàng phối hợp với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ và thời gian hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay do tác động của dịch bệnh.

Ngày 10/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã họp nhằm nắm bắt tình hình và tăng cường triển khai các giải pháp của ngành Ngân hàng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, NHNN thảo luận nội dung dự thảo Thông tư quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Quan điểm xây dựng dự thảo để ban hành Thông tư là tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các TCTD phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay, các khó khăn do tác động của dịch bệnh. 

Đồng thời, Thông tư mới cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các TCTD và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chỉ đạo Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp tiếp thu ý kiến của Ban Lãnh đạo NHNN để hoàn thiện, trình Thống đốc ký ban hành Thông tư.

Thông tư mới này sẽ là cơ sở pháp lý giúp các TCTD triển khai hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng kinh tế bởi dịch Covid-19.

Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trong thời gian hoàn thiện Thông tư, NHNN đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các TCTD rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng do dịch để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.

Đến nay, hệ thống các TCTD đã triển khai nhiều giải pháp trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chỉ trong vòng 3 tuần kể từ khi họp với NHNN, các TCTD đã hỗ trợ cho trên 44.000 khách hàng với dư nợ khoảng 222.000 tỷ đồng thông qua các biện pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay các khoản nợ hiện hữu, giảm lãi các vay các khoản cho vay mới, miễn giảm các loại phí, triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng... để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục thiệt hại.

Gần 30 ngân hàng đã đồng hành cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai các chương trình miễn, giảm phí chuyển tiền nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và khách hàng, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã giảm mức thu dịch vụ thông tin tín dụng để giúp các TCTD giảm chi phí, hạ lãi suất, qua đó gián tiếp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp.