SCIC đặt mục tiêu kinh doanh giảm mạnh trong năm 2021

Trần Anh - 09:30, 04/04/2021

TheLEADERSCIC đặt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm nay là 6.498 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế nhập doanh nghiệp là 3.300 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức lợi nhuận 6.100 tỷ đồng năm 2020.

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm nay là 6.498 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế nhập doanh nghiệp là 3.300 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 3.300 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 5,7%; vốn tiếp nhận trong năm là 2.112 tỷ đồng; vốn quản trị trong năm là 37.038 tỷ đồng và kế hoạch vốn đầu tư phát triển là 9.895 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu trên được xác định trên cơ sở 146 doanh nghiệp đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại thời điểm 31/12/2020, đồng thời chưa tính đến việc bán vốn tại 8 doanh nghiệp đã được báo cáo Ủy ban.

Các doanh nghiệp này gồm Công ty cổ phần sữa Việt Nam; Công ty cổ phần Dược Hậu Giang; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội; Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang; Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC; Công ty cổ phần Viễn thông FPT; Công ty TNHH hai thành viên Đầu tư và thương mại Tràng Tiền; Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

Chỉ tiêu SCIC đặt ra trong năm 2021 giảm mạnh so với những gì đơn vị này thực hiện trong năm 2020. Cụ thể, năm 2020, doanh thu của SCIC ước đạt 7.945 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch và ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm vừa qua trên 6.100 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch. Đơn vị này nộp ngân sách nhà nước hơn 9.330 tỷ đồng.

Trong năm 2021, SCIC dự báo nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước sẽ còn gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại.

SCIC dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; công tác đầu tư kinh doanh vốn.

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giai đoạn 2015-2020, SCIC đã bán vốn tại 253 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 14 doanh nghiệp thu về 42.145 tỷ đồng trên giá vốn 8.910 tỷ đồng, gấp 4,7 lần.

Hiện danh mục SCIC còn 145 doanh nghiệp, trong đó có hơn 50% doanh nghiệp đã triển khai bán vốn nhưng không thành công.

Riêng đối với Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 đã được triển khai lấy kiến thẩm định của các bộ ngành có liên quan, trong đó xác định định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là "nhà đầu tư của Chính phủ", hướng tới mục tiêu trở thành Quỹ Đầu tư của Chính phủ.