Techcombank lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng trong quý I

Trần Anh - 19:52, 26/04/2022

TheLEADERLợi nhuận của Techcombank tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25% kế hoạch năm 2022 của ngân hàng.

Techcombank vừa thông báo tổng thu nhập hoạt động quý 1 năm 2022 tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, lên trên 10 nghìn tỷ đồng, dẫn dắt bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi.

Trong đó, thu nhập từ lãi đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ danh mục tín dụng được mở rộng và biên lãi thuần (NIM) ổn định.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2 nghìn tỷ đồng, với sự đóng góp của thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và thu từ thư tín dụng (LC), tiền & các khoản thanh toán tăng lần lượt 35.3% và 55.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng chủ yếu do các khoản đầu tư vào công nghệ và hội sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh, làm gia tăng chi phí khấu hao.

Chi phí dự phòng giảm đáng kể, 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, dẫn đến việc trích lập dự phòng thấp hơn, hoặc một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối của ngân hàng, tổng tài sản đạt 615,3 nghìn tỷ đồng tại ngày 31/3, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý 1 năm 2022 đạt 418,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2020, phản ánh nhu cầu tín dụng lành mạnh ở tất cả các phân khúc khách hàng.

Trên báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 171,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 18,1% so với cuối quý 1 năm 2021, đạt 270,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng tiền gửi tại ngày 31/3 là 328,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số dư CASA đạt 165,7 nghìn tỷ đồng, duy trì tỷ lệ CASA cao ở mức 50,4% tại thời điểm 31/3 năm 2022, không thay đổi so với quý 4 năm 2021. CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8%. Đồng thời, những nỗ lực mở rộng cung cấp các gói sản phẩm cũng giúp tăng CASA của khách hàng doanh nghiệp lên 42,2%.

Techcombank có tỷ lệ nợ xấu cuối quý 1 năm 2022 ở mức 0,7% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh, 160,8%, phản ánh chất lượng và sự ổn định của tài sản trong và sau đại dịch COVID-19.

Hôm 23/4, Techcombank đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua các nghị quyết, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đặc biệt, các cổ đông của Techcombank đồng thuận cao với kế hoạch giữ lại toàn bộ lợi nhuận để đầu tư vào số hóa, dữ liệu và nhân tài, đồng thời hỗ trợ đà tăng trưởng của ngân hàng như đã đề ra trong chiến lược 2021-2025.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 27 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với 2021. Tín dụng của ngân hàng được dự kiến tăng 15,0% lên 446,6 nghìn tỷ đồng hoặc cao hơn, trong mức quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tiền gửi của khách hàng sẽ tăng trưởng phù hợp với tín dụng thực tế khi ngân hàng tiếp tục phát huy thế mạnh từ việc tối ưu hóa việc quản lý tài sản nợ - có (ALM). Techcombank đặt kế hoạch duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Công ty con Techcombank Securities (TCBS) đã góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh hợp nhất của Techcombank. Trong quý 1 năm 2022, TCBS đạt 1,7 nghìn tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 65,0% và 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty chứng khoán này đang chiếm 5,6% thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đứng thứ 3 về cho vay ký quỹ trong quý I.