Analytic
Hotline: 08887 08817

Bảo vệ đại dương để giải quyết vấn đề về môi trường

Rác thải nhựa, kim loại nặng, dư lượng chất bảo vệ thực vật và nhiều rác thải chưa qua xử lý khác là những gì con người đã và đang thải xuống dưới đại dương, gây ra sự ô nhiễm nặng nề.

4 điểm nghẽn chính của ngành nông nghiệp trong năm 2019

Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong năm qua, ‘tư lệnh' ngành nông nghiệp thừa nhận còn những hạn chế, khó khăn và nhiều thách thức cần tập trung trong thời gian tới như tốc độ tăng kim ngạch xuất hiệu có dấu hiệu chững lại, tiến độ gỡ ‘thẻ vàng’ còn chậm.

Khuyến nghị của EC để gỡ 'thẻ vàng' thủy sản sau 10 ngày kiểm tra tại Việt Nam

Bà Voronika Veits, Trưởng đoàn kiểm tra EC nhận định, Việt Nam hiện đã xây dựng được khung khổ pháp lý hoàn thiện, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về chống đánh bắt IUU.

Không dễ dàng gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Việc gỡ được thẻ vàng của EU sẽ giúp thủy sản Việt Nam rộng đường sang thị trường này cũng như có thêm uy tín tại nhiều thị trường khác nhưng quá trình này không dễ dàng.

Thuỷ sản Việt Nam và bài toán 'gỡ thẻ vàng' của EU

Để gỡ được cảnh báo thẻ vàng từ EU đối với sản phẩm thuỷ sản, Thái Lan đã phải đầu tư khoảng 125 triệu USD và Philippines tốn khoảng 11,2 triệu USD để triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.