Thủ tướng đồng ý VTV và SCIC thoái vốn khỏi dự án tháp truyền hình

An Nhiên - 18:07, 08/11/2017

TheLEADERVăn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng đồng ý VTV và SCIC thoái vốn khỏi dự án tháp truyền hình
Tháp truyền hình VN còn cao hơn cả tòa tháp huyền hình Tokyo Skytree cao nhất thế giới hiện nay (634m) là 2m.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát vốn nhà nước.

Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi với các đối tác, đề xuất cụ thể tỷ lệ thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án Tháp Truyền hình Việt Nam thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật và các thủ tục về đất đai có liên quan theo đúng quy định.

Trước đó, với lý do cần tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho sản xuất chương trình và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình, VTV xin thoái toàn bộ hoặc phần lớn vốn tại công ty này. 

Trong khi SCIC cũng chủ trương đưa dự án vào danh mục thoái vốn hồi đầu năm 2017.

Công ty Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam được thành lập năm 2015 với vốn điều lên 600 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án tháp truyền hình cao nhất Châu Á. VTV góp vốn 34%, SCIC góp 33% và tập đoàn BRG góp 33%.