Thủ tướng nêu 5 giải pháp cấp bách gỡ khó cho thị trường bất động sản

Minh Anh - 10:18, 18/12/2023

TheLEADERThủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương cấp bách tháo gỡ khó khăn về pháp lý, nguồn vốn cho thị trường bất động sản, đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng nêu 5 giải pháp cấp bách gỡ khó cho thị trường bất động sản
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1376/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản.

Theo đó, từ cuối năm 2022 đến nay, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thực hiện các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp và thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục pháp lý, tiếp cận tín dụng, nhất là thủ tục giao đất, cho thuê đất và xác định giá đất.

Chính vì vậy, để tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện năm giải pháp nhằm cấp bách tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các nghị quyết, công điện, quyết định, văn bản chỉ đạo.

Đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện các hoạt động quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện hơn, nhằm kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn có tác động lan tỏa cần được đẩy nhanh tiến độ triển khai. 

Bên cạnh đó, các cấp các ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án bất động sản, kiên quyết xử lý các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, gây chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Các bộ ngành đề xuất thêm giải pháp mới hiệu quả hơn thúc đẩy mạnh mẽ việc giải ngân cho nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 31/12/2023.

Thứ ba, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự án luật cần bảo đảm chất lượng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn từ thực tế và đồng bộ với dự án Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thủ tướng chỉ đạo thành lập ngay các tổ công tác chuyên trách để đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, hướng dẫn các địa phương, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng... giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất.

Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, có giải pháp thiết thực hiệu quả thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản. Ngân hàng nhà nước cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các ngân hàng thương mại để doanh nghiệp và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi, tháo gỡ khó khăn về dòng tiền.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, có giải pháp khả thi triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, Thủ tướng giao chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Các địa phương cần rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; tập trung phân loại xác định các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo; kiên quyết không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.