Tín dụng bất động sản và xây dựng giảm nhẹ

Minh An - 15:00, 06/10/2017

TheLEADERBáo cáo của Ủy bán giám sát tài chính Quốc gia cho biết, ước tính đến hết tháng 9/2017, tín dụng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 12,9%.

Tín dụng bất động sản và xây dựng giảm nhẹ
Đến tháng 9/2017, tín dụng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016. Ảnh: Bloomberg

Trong cơ cấu tín dụng theo lĩnh vực, tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ từ 17,1% (tháng 12/2016) xuống 16,8% ( tháng 9/2017).

Trong đó cho vay ngành xây dựng chiếm 10,3%, cho vay kinh doanh bất động sản chiếm 6,5%.

Ngược lại, cho vay đối với hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình tăng mạnh lên mức 15,7% từ mức 11,2% cuối năm ngoái.

Tỷ trọng cho vay ngành công nghiệp, xây dựng cũng tăng từ 22,4% lên 23,4% trong 9 tháng đầu năm nay.

Báo cáo của Ủy ban cũng cho biết, huy động vốn 9 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng 11,2% so với cuối năm 2016, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2016 là 14,1%.

Mức lãi suất cho vay và huy động đều đã giảm nhẹ trong quý III/2017. Hiện tại, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm từ 0,5-1%.

Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia tiếp tục nhận định có nhiều yếu tố hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất, bao gồm: áp lực tỷ giá không lớn, lạm phát trong tầm kiểm soát; nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ còn thấp và quá trình xử lý nợ xấu đang tiến triển tốt.

Hiện tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các ngân hàng là 2,9%. Trong 7 tháng đầu năm, hệ thống ngân hàng đã xử lý 45 nghìn tỷ nợ xấu, gồm thu hồi từ khách hàng (33,6%), sử dụng dự phòng đã trích (26,3%), bán cho VAMC (31,7%).

Theo báo cáo, hệ thống tổ chức tín dụng đạt lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ.