Trung Quốc vượt Mỹ sở hữu nhiều nhất bản quyền sáng chế blockchain

Đỗ Mai - 10:37, 27/03/2018

TheLEADERHầu hết các đơn đăng ký bằng sáng chế về công nghệ blockchain được đưa lên Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) trong năm 2017 đều đến từ Trung Quốc.

Trung Quốc vượt Mỹ sở hữu nhiều nhất bản quyền sáng chế blockchain

Theo dữ liệu của Thomson Reuters thu thập từ tổ chức đặc quyền sáng chế quốc tế, trong số 406 bằng sáng chế về blockchain, Trung Quốc chiếm tới hơn một nửa với 225, tiếp sau đó là Mỹ với 91 bằng và Australia với 13 bằng.

So với năm 2016, số đơn xin cấp bằng sáng chế về công nghệ blockchain đã tăng tới 3 lần.

Theo Alex Batteson, biên tập viên của công ty Pratical Law thuộc Thomson Reuters, các công ty đang nhanh chóng tiến hành bảo vệ ý tưởng của mình trong các lĩnh vực phát triển công nghệ mới trước khi thực sự đưa ra thị trường.

Từ năm 2012 tới năm 2017, trong số 9 công ty sở hữu nhiều bằng sáng chế blockchain nhất thì có tới 6 đại diện đến từ Trung Quốc, dẫn đầu là Công ty Phát triển Công nghệ Bắc Kinh.

Mặc dù không phải tất cả sản phẩm từ các bằng sáng chế đều có thể hoạt động được, dữ liệu từ các bằng sáng chế này vẫn có ý nghĩa quan trọng khi có thể được áp dụng trong một số phạm vi nhất định của ngành công nghiệp.

Batteson cũng đánh giá rằng, các bằng sáng chế là một công cụ quan trọng giúp công ty thu hút đầu tư, giúp nhà đầu tư xác định được về "một doanh nghiệp có thể sở hữu và tận dụng tài sản trí tuệ mà không phải đối mặt với sự can thiệp từ các bên khác về yêu cầu quyền sở hữu".

Mặc dù là một trong những quốc gia đi đầu về đàn áp Bitcoin nói riêng và tiền ảo nói chung, Trung Quốc cũng là một trong những nước thể hiện sự quan tâm lớn đối với việc phát triển công nghệ blockchain trong nước.

Trước đó, Hiệp hội Đầu tư Trung Quốc đã xác nhận việc thành lập Trung tâm Phát triển blockchain.

Ngày 23 tháng 3 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đưa ra danh sách các mục tiêu khuyến khích phát triển và chuẩn hóa công nghệ blockchain, bao gồm cả việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế tại nước này.