Ủy ban chứng khoán Nhà nước yêu cầu các thành viên thị trường không tham gia vào lĩnh vực tiền ảo

Trần Anh - 11:17, 25/07/2018

TheLEADERCơ quan đứng đầu thị trường chứng khoán lần thứ 2 ra khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới trên để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tiếp tục gửi thông báo về việc quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo có liên quan tới thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông báo lần này căn cứ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác, tiếp theo Thông báo của SSC ngày 29/1/2018 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Theo đó, SSC đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Trước đó, hồi đầu năm nay, một số công ty trên thị trường đã bắt đầu có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, tuy nhiên theo đánh giá của Ủy ban chứng khoán, "đây là sản phẩm mới chưa được pháp luật điều chỉnh nên tiềm ẩn nhiều rủi ro".

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền ban hành khuôn khổ pháp lý cho các sản phẩm mới này, Ủy ban khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới trên để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.