Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ sân bay khu vực?

Lam Giang - 11:24, 27/09/2022

TheLEADERViệt Nam trong “top” các nước có tốc độ tăng trưởng hàng không nhanh nhất thế giới nhưng mạng lưới sân bay vẫn còn hạn chế. Trong tương quan so sánh với các nước trong khu vực, mật độ sân bay của Việt Nam đang thực sự ở vị trí nào?