Vietinbank để ngỏ mục tiêu lợi nhuận năm 2020

Lam Giang - 13:45, 23/05/2020

TheLEADERSáng nay, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Báo cáo của Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, VietinBank đã triển khai quyết liệt và có kết quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018 - 2020.

VietinBank đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ việc dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ. Đồng thời phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh theo chuỗi liên kết, phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính tổng thể cho khách hàng/nhóm khách hàng.

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.781 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch đề ra. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 37,4% so với 2018. Ngân hàng đã quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Năm 2020, VietinBank tiếp tục thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, cải thiện hiệu quả sinh lời, tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh doanh, cơ cấu khách hàng, chú trọng quản lý chất lượng tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu.

Đồng thời thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, khai thác tối đa các biện pháp để tăng vốn tự có như: Lợi nhuận tích lũy nội bộ, chia cổ tức bằng cổ phiếu, đề xuất phát triển các kênh tăng vốn mới, phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, kiểm soát tốt tốc độ tăng trưởng và cơ cấu tài sản có rủi ro. VietinBank triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn.

Vietinbank
Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Vietinbank báo cáo tại ĐHCĐ

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 – 2023, Vietinbank định hướng trọng tâm phát triển mạnh theo chiều sâu, tăng trưởng gắn với cải thiện mạnh mẽ về hiệu quả.

Tiếp tục cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SME và bán lẻ, đa dạng cơ cấu doanh thu, quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng trưởng quy mô kinh doanh với tốc độ hợp lý đồng thời với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh doanh, cải thiện mạnh về chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

VietinBank đặt mục tiêu trong năm 2020 dư nợ tín dụng tăng 4% - 8,5%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5 - 10%; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2%.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác tuân thủ quy định của NHNN.

VietinBank có kế hoạch tăng vốn tự có từ nguồn lợi nhuận tích lũy và việc này đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để thực hiện.

Trong bối cảnh đó, VietinBank tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2020 với tốc độ hợp lý, đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng theo điều hành của NHNN, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, hợp nhất năm 2020 bảo đảm hiệu quả kinh doanh cần thiết và cải thiện hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế, tiếp tục cập nhật diễn biến và tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế và hoạt động của ngân hàng, phù hợp với phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Trong trung và dài hạn, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và VietinBank nói riêng có nhiều tiềm năng và cơ hội tốt để phát triển. VietinBank tiếp tục đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội, cụ thể hóa chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Để thực hiện có kết quả chiến lược kinh doanh, VietinBank đã và đang phát triển nền tảng công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất trong hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh số hóa hoạt động và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và xu hướng vận động của thị trường sẽ giúp VietinBank phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững, tăng năng lực cạnh tranh; tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam.

Với vai trò của mình, VietinBank khẳng định và cam kết đáp ứng kịp thời, đầy đủ tất cả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử, thuận tiện, an toàn, bảo mật. Triển khai tích hợp thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp đa dạng các dịch vụ công không dùng tiền mặt cho nền kinh tế và xã hội.