Analytic
Hotline: 08887 08817

Lỗ hổng lớn trong định giá đất đai

Giá đất quy định trong bảng giá đất của các địa phương chỉ tương đương khoảng 30 - 50% giá thị trường.