Analytic
Hotline: 08887 08817

Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 là cơ sở quan trọng để thiết lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên môn trên địa bàn vùng.

Cơ chế quản trị vùng ‘để 13 tỉnh cùng nhìn về một hướng’

Những thách thức của đồng bằng sông Cửu Long là thách thức chung cho toàn vùng, do đó đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ để tập hợp nguồn lực, tránh việc “mệnh ai nấy chạy” gây lãng phí, kém hiệu quả.

2 tỷ đô xây đường bộ ven biển đồng bằng sông Cửu Long: Lãng phí và chưa cần thiết!

Theo nhiều chuyên gia, dự án xây dựng đường ven biển cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long với nguồn vốn vay ODA có thể sẽ không đem lại lợi ích kinh tế đáng kể.

Đổi mới thể chế, điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt hơn

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là rất quan trọng. Việc xây dựng Chương trình hành động phải theo hướng “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo” để triển khai đồng bộ, toàn diện, có lộ trình phù hợp, lựa chọn ưu tiên để thực hiện.

Khôi phục hệ sinh thái đang bị suy thoái ở Đồng bằng sông Cửu Long

Các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc nỗ lực bảo tồn toàn cầu bằng cách chứng minh cam kết xã hội của họ đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái.

Những bất lợi khi đầu tư bất động sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Việc giá của bất động sản rẻ, tiện ích đầy đủ như công viên hồ bơi tiêu chuẩn 5 sao, và những ưu đãi khi mua như các quảng cáo thường đề cập chưa phải là toàn bộ bức tranh để thị trường bất động sản khởi sắc.

Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Tổng số vốn ngân sách nhà nước dự kiến giai đoạn 2021-2025 đầu tư cho vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 388 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào phát triển hạ tầng giao thông và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận quan điểm chiến lược mới

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, chú trọng giáo dục, thu hút đầu tư, phát triển “kinh tế sông”… là những quan điểm chiến lược mới dành cho Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Giải pháp để 'giữ đất, giữ nước, giữ người' đồng bằng sông Cửu Long

Nâng cao cơ chế liên kết vùng, chú trọng đầu tư có hiệu quả là giải pháp được đại diện các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đề xuất để giải quyết bài toán giữ đất, giữ nước, giữ người.

Nông nghiệp 'thuận thiên' ở đồng bằng sông Cửu Long

Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo quan điểm “thuận thiên” của Nghị quyết 120/NQ-CP là chìa khóa để đảm bảo sinh kế cho đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long.