Analytic
Hotline: 08887 08817

Hòa Bình: Nhiều diện tích rừng được chuyển mục đích làm dự án nghỉ dưỡng

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng nhiều ha đất rừng (phòng hộ và sản xuất) để thực hiện một số dự án nghỉ dưỡng, dịch vụ.