Analytic
Hotline: 08887 08817

Tham vọng của đại gia điện tử Trung Quốc tại Việt Nam

Với việc tăng cường đầu tư tiếp vào Việt Nam thông qua AQUA, tập đoàn Haier đang tập trung phát triển mảng sản xuất nhằm hoàn thiện mục tiêu nâng cao vị thế tại thị trường điện gia dụng Việt Nam.