Analytic
Hotline: 08887 08817

Nam Long ký biên bản ghi nhớ với các nhà tư vấn, quy hoạch đô thị hàng đầu của Úc

Nam Long Group vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với các nhà quy hoạch và phát triển đô thị hàng đầu từ Úc là Conybeare Morrison (CM+) và WhiteCorp, đánh dấu bước đầu hiện thực hóa tầm nhìn 2030 – trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp và sáng tạo hàng đầu Việt Nam và khu vực.