Analytic
Hotline: 08887 08817

7 điểm đến trọng điểm của Việt Nam đến năm 2030

Đến năm 2020, Việt Nam đang nỗ lực để đón 20 triệu du khách quốc tế, tổng doanh thu ngành du lịch dự kiến khoảng 35 tỷ USD, chiếm khoảng 10% GDP của Việt Nam.