Bắc Giang quy hoạch hai khu đô thị gần 4.000ha

Minh Anh - 14:54, 22/06/2021

TheLEADERTổng diện tích hai khu đô thị vừa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch lên đến gần 4.000ha.

Bắc Giang quy hoạch hai khu đô thị gần 4.000ha
Bắc Giang dành một diện tích khá lớn cho phát triển đô thị

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) khu đô thị Cẩm Lý (huyện Lục Nam) đến năm 2040. 

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch dự kiến khoảng 2.787ha, quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 11.000 người, đến năm 2040 khoảng 18.000 người.

Theo quy hoạch, đây là khu đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp khu vực tiểu vùng phía Nam của huyện Lục Nam. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại V. 

Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất của khu đô thị Cẩm Lý gồm dân dụng bình quân toàn đô thị, đất đơn vị ở trung bình toàn đô thị, đất công trình công cộng, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe.

Phạm vi nghiên cứu khu đô thị Cẩm Lý bao gồm toàn bộ diện tích của xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. 

UBND tỉnh Bắc Giang cũng có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam đến năm 2040. 

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khu đô thị dự kiến khoảng 1.183 ha, quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 12.000 người, đến năm 2040 khoảng 16.000 người.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ diện tích của xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam.

Khu đô thị Lan Mẫu cũng có tính chất là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp khu vực tiểu vùng phía Tây của huyện Lục Nam; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại V. 

Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất gồm đất dân dụng bình quân toàn đô thị, đất đơn vị ở trung bình toàn đô thị, đất công trình công cộng, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe.

Như vậy, tổng diện tích hai khu đô thị vừa Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch lên tới gần 4.000ha. Sau khi hoàn thành, hai khu đô thị này dự kiến sẽ có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.