Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV

Tùng Anh - 08:27, 28/09/2020

TheLEADER15 người được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV

Trong chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, chiều ngày 27/9, 53 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã ra mắt Đại hội.

Trước đó, ngày 26/9, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Theo đó, 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tín nhiệm cao. 

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. 

Ông Ký năm nay 48 tuổi, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; cử nhân Khoa học - môi trường, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy Móng Cái; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị cũng đã bầu 11 người vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV
Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh bày tỏ niềm vinh dự, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, cũng cho rằng trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh là rất nặng nề. 

Ông Ký cho rằng, với sự khiêm tốn cần có sự cầu thị tiến bộ trong mỗi bước tự hoàn thiện mình của từng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ về phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi người phải thực sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của Quảng Ninh và vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh, để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 mà Đại hội đặt ra, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chủ động sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hành động, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích toàn vẹn, chân chính của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV diễn ra trong ba ngày 25-27/9/2020. Đại hội triệu tập 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội tiến hành thực hiện đầy đủ bốn nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm: 

- Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội ảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 

- Bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 53 thành viên; 

- Bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.