Bộ Công thương đề xuất điện một giá cao nhất 2.889 đồng/kWh

Minh Anh - 12:30, 11/08/2020

TheLEADERHai phương án tính điện một giá được Bộ Công thương đề xuất là 145% và 155% giá bán lẻ điện bình quân, tương ứng với 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh.

Bộ Công thương đề xuất điện một giá cao nhất 2.889 đồng/kWh
Bên cạnh phương án giá điện 5 bậc thang, Bộ Công thương đề xuất thêm giá bán lẻ 'điện một giá' để khách hàng tự lựa chọn.

Bộ Công thương vừa có dự thảo mới nhất về việc sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, bên cạnh phương án giá điện 5 bậc thang, Bộ Công thương đã chính thức đề xuất thêm giá bán lẻ 'điện một giá' để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn.

Cụ thể, đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, Bộ Công thương đề xuất hai phương án. 

Phương án 1, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 5 bậc. Bậc 1, ghép bậc 1 và bậc 2 hiện hành thành bậc mới từ 0-100 kWh. Giá bậc 1 mới được giữ nguyên bằng bậc 1 hiện hành.

Bậc 2, giữ nguyên giá cho các hộ có mức sử dụng điện phổ biến từ 101-200 kWh. Bậc 3, ghép các bậc từ 201-300 kWh với 301-400 kWh thành bậc mới. Bậc 4 và 5, tách bậc thang trên 401 kWh thành 2 bậc mới: 401-700 kWh và trên 700 kWh.

Phương án 2, khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Với phương án này, dự thảo đưa ra 2 lựa chọn là phương án 2A và 2B. Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

Hiện nay, mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công thương quy định là 1.864,44 đồng/kWh, kể từ thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện ngày 20/3/2019, giá điện một giá theo hai phương án sẽ là 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Theo Bộ Công thương, giá 4 bậc đầu tiên của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc tại phương án 1 được giữ nguyên để không tác động đến các hộ sử dụng ở mức dưới 700 kWh là các khách hàng có mức thu nhập thấp hoặc trung bình.

Hai phương án điều chỉnh các bậc thang nêu trên đều đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành cho khách hàng sinh hoạt.

Đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt, Bộ Công thương đề xuất 2 phương án. Phương án 1, khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt bao gồm 3 nhóm: sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh. Trong đó nhóm sản xuất đã bao gồm cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Phương án 2, gộp các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 01 nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt.

Dự thảo sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cũng cho biết, khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi.

Theo Bộ Công thương, việc sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện nêu trên đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành được ban hành tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công thương.

Các phương án sửa đổi nêu trên nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại chính hiện nay của biểu giá điện, theo hướng phù hợp hơn với thực tế sử dụng điện của các khách hàng sử dụng điện hiện nay.