Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 50% điều kiện kinh doanh

Minh Anh - 16:56, 02/05/2018

TheLEADERBộ Tài chính vừa có đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 193 điều kiện kinh doanh trong 7 lĩnh vực bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, giá, hải quan, kiểm toán, tài chính ngân hàng, thuế.

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 50% điều kiện kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh liên quan đến hải quan, thuế

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ 99 điều kiện và đơn giản hóa 94 điều kiện kinh doanh trong tống số 370 điều kiện kinh doanh hiện có của bộ này.

Cụ thể, trong kinh doanh các dịch vụ về thuế, Bộ Tài chính đề xuất bỏ điều kiện về nhân lực “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”.

Trong kinh doanh bảo hiểm, bộ này đề xuất bỏ quy định phải góp vốn bằng tiền vì hiện nay Luật Doanh nghiệp cho phép chủ đầu tư góp vốn bằng các hình thức đa dạng (không chỉ bằng tiền).

Thay vào đó, chỉ quy định về nguyên tắc, theo đó chủ đầu tư phải sử dụng vốn góp của chính mình để góp vốn; đảm bảo việc góp vốn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập, Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm điều kiện "có loại hình doanh nghiệp, điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phù hợp với quy định".

Về điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, với cá tổ chức của Việt Nam, bộ này đề xuất bỏ điều kiện doanh nghiệp phải hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Lý do là để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực khác đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Tương tự với tổ chức nước ngoài, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định phải là doanh nghiệp bảo hiểm, với lý do nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Về điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ quy định trong thời hạn ba năm kể từ ngày được cấp giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

Trong lĩnh vực chứng khoán, bộ cho biết hiện đang được giao chủ trì xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi. Theo kế hoạch, luật này được đưa vào chương trình xây dựng luật 2018, trình Quốc hội xem xét thông qua vào 2019. Do vậy, việc thực thi phương án đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện sẽ được nghiên cứu đầy đủ trong quá trình soạn thảo luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, qua rà soát, bộ cũng nhắc tới hàng loạt điều kiện kinh doanh như để thành lập công ty kinh doanh chứng khoán phải có 100 tỷ đồng (nếu tự doanh chứng khoán) hay 165 tỷ (nếu bảo lãnh phát hành chứng khoán). Cùng với đó là các điều kiện về nhân sự như có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Trong lĩnh vực hải quan, dự kiến không còn yêu cầu nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải có trình độ cao đẳng trở lên trong các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật, mà chỉ cần có trình độ cao đẳng trở lên trong bất cứ ngành nào.

Cũng trong lĩnh vực hải quan, bộ đề xuất sửa đổi quy định về phần mềm. Hiện các phần mềm của doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về quản lý hàng nhập, lưu giữ, tồn của các loại hình kinh doanh kho bãi, địa điểm theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan. Bộ này cho rằng các phần mềm này chỉ cần đáp ứng kết nối trực tiếp với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan để cung cấp thông tin.

Với kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bộ đề xuất cắt giảm các điều kiện có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án với người quản lý, giám đốc chi nhánh và người lao động.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất đơn giản hóa nhiều điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó.

Trước đó, theo Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2016 đến nay, bộ này đã rà soát cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hoá 898 thủ tục. Tính chung, lĩnh vực tài chính trong thời gian trên đã cắt giảm được 1.072 thủ tục hành chính, số thủ tục còn lại là 960.

Đến thời điểm hiện tại, bộ này vẫn đang tiếp tục rà soát và đánh giá chi tiết toàn bộ các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc 21 ngành nghề thuộc bộ quản lý.

Trên cơ sở phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất, kiến nghị sửa đổi 5 luật và 11 nghị định. Với các nghị định, bộ sẽ nghiên cứu phương án sửa đổi, trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để thực thi các phương án đơn giản hóa, cắt giảm trước ngày 30/6.

Với các luật, bộ này sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng pháp luật theo quy định trước 30/6.