Chủ đầu tư dự án điện mặt trời huy động 1.350 tỷ đồng

Trần Anh - 12:13, 09/07/2020

TheLEADERGiai đoạn 1 của dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp tại Đak Lắk công suất 600 MW vừa được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hồi năm ngoái.

Công ty Cổ phần Ea Súp 5 vừa thông tin về kết quả 9 đợt phát hành trái phiếu, đã chào bán thành công ra công chúng. Các trái phiếu gồm kỳ hạn 18 tháng, 2 – 9 năm. Tổng giá trị các đợt phát hành đạt 1.350 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất cố định 11,25%/năm trong 18 tháng đầu tiên, sau đó lãi suất được thả nổi.

Trái phiếu do công ty phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo gồm cổ phần cầm cố là 100% vốn điều lệ của Công ty Ea Súp 5 do các cổ đông sở hữu cổ phần và tất cả các quyền lợi phát sinh liên quan.

Tài sản thế chấp khác là toàn bộ động sản và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 5 và khu đất dự án do tổ chức phát hành sở hữu. Tổng giá trị tài sản thế chấp là 3.506 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ban hành.

Tổ hợp Dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp tại Đak Lắk, giai đoạn 1 có công suất 600 MW vừa được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hồi năm ngoái.

Ea Súp 5 là công ty con của Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, từng được giới thiệu là một thành viên của Tập đoàn Xuân Thành, tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xi măng, bất động sản, năng lượng, bảo hiểm ngân hàng, dịch vụ lữ hành, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực năng lượng, Xuân Thiện chuyên đầu tư vào các dự án nhà máy thủy điện trong và ngoài nước với tổng công suất gần 3.000 MW và các nhà máy xi măng có tổng công suất gần 10 triệu tấn/năm.

Những năm gần đây, bên cạnh thủy điện, Xuân Thiện mở rộng đầu tư sang lĩnh vực điện mặt trời. Hồi tháng 2, Xuân Thiện đã đóng điện thành công Nhà máy Điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc (Ninh Thuận).

Nhà máy do Xuân Thiện làm chủ đầu tư, có tổng công suất lắp đặt 256 MW, được xây dựng trên diện tích 259 ha. Sản lượng điện của Nhà máy khoảng 500 triệu kWh/năm với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.