CII huy động trái phiếu để đảo nợ

Trần Anh - 09:54, 19/09/2021

TheLEADER265 tỷ đồng trong số 500 tỷ đồng trái phiếu trong đợt huy động sắp tới dự kiến sẽ được CII dùng để thanh toán gốc vay tại VPBank.

Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với giá trị huy động tối đa 500 tỷ đồng với lãi suất chi trả cố định và không quá 10,5%/năm.

Việc phát hành nhằm tăng tiềm lực tài chính cũng như huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất hiện đang ở mức thấp.

Cụ thể, số tiền thu về CII dự kiến chi 265 tỷ đồng để thanh toán gốc vay tại VPBank; 100 tỷ đồng hợp tác đầu tư dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 và 135 tỷ đồng cho dự án Xa lộ Hà Nội.

Việc huy động vốn qua kênh trái phiếu sẽ làm tăng thêm gánh nặng nợ hiện đang ở mức cao của CII. Tính tới 30/6, tổng tài sản của CII tăng 2,4% so với đầu năm lên 30.270 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận vay nợ lớn khi tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 5,6% so với đầu năm, tương ứng tăng lên 17.500 tỷ đồng và chiếm 57,8% tổng tài sản.

CII cho biết dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh thành miền Nam, các biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch đã ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp.

Đối với hoạt động thu phí giao thông, CII đã thực hiện dừng thu phí theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc dừng thu phí tuy không ảnh hưởng đến hiệu quả các dự án BOT trong dài hạn nhưng ảnh hưởng trực tiếp theo chiều hướng giảm đến doanh thu và lợi nhuận CII trong năm tài chính 2021.

Đối với kinh doanh bất động sản, việc giãn cách và dừng thi công các công trình xây dựng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hoàn thiện pháp lý và tiến độ thi công. Do vậy, việc hạch toán doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch trong năm 2021 gần như bắt buộc phải chuyển sang năm 2022.

Các khó khăn nói trên và việc bắt buộc phải hạch toán các chi phí quản lý, chi phí lãi vay và phân bổ lợi thế thương mại theo chuẩn mực kế toán, đã ảnh hưởng lớn đến việc hạch toán lợi nhuận của CII trong báo cáo tài chính 2021.