Cổ phần hóa Vinafood II, bán 25% cho nhà đầu tư chiến lược

Minh An - 14:28, 03/01/2018

TheLEADERVinafood II có kết quả kinh doanh thua lỗ trong 6 tháng đầu năm 2017 và đang duy trì khoản nợ dài hạn 3.770 tỷ đồng.

Cổ phần hóa Vinafood II, bán 25% cho nhà đầu tư chiến lược
Các sản phẩm của Vinafood II

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) vừa được phê duyệt phương án cổ phần hóa theo hình thức bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty được xác định là 5.000 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 255 triệu cổ phần, chiếm 51,00%vốn điều lệ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại công ty sau cổ phần hóa.

Số cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 114,8 triệu cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ. Giá khởi điểm khi đấu giá là 10.100 đồng/ cổ phần.

Nhà đầu tư chiến lược được mua 125 triệu cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ. Theo thư mời Vinafood gửi các nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược là doanh nghiệp có tổng tài sản tối thiểu 10.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tối thiểu 3.500 tỷ đồng đồng thời có lãi sau thuế 3 năm liên tiếp và ko có lỗ lũy kế đến hết năm 2015.

Nhà đầu tư chiến lược phải cam kết cùng tổng công ty tái cơ cáu nông nghiệp thực hiện liên kết với nông dân tạo thành chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gạo.

Vinafood II là công ty hoạt động chủ yế trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản và dữ trữ. Công ty sở hữu hệ thống phân phổi khắp các tỉnh miền Nam.

Tuy nhiên tình hình tài chính của công ty hiện có nhiều khó khăn. Theo báo cáo đến cuối tháng 6/2017, công ty có tổng tài sản 8.799 tỷ đồng và khoản vay nợ dài hạn 3.770 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty là 3.885 tỷ đồng và lỗ lũy kế 912 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2017 công ty lỗ 118 tỷ đồng. Trong khi cả năm 2016 công ty lãi 156 tỷ đồng và năm 2015 lãi 136 tỷ đồng.